Cennik

Cena usługi uzależniona jest od czynników takich jak:
 • typ terenu w miejscu realizacji (teren zabudowany, otwarty, budynki wolnostojące, plenery)
 • przeszkody utrudniające dostęp do planu zdjęciowego i sposoby zabezpieczenia w trakcie wykonywania zlecenia
 • czas wykonywania usługi, liczba lotów i ilość zrealizowanego materiału (filmy, zdjęcia) oraz stopień skomplikowania ujęć
 • stopień obróbki graficznej zdjęć i filmu oraz rodzaj nośnika, na którym materiały są przekazywane
 • odległość od granic administracyjnych Krakowa
Jak zamówić usługę:

Zlecenie na usługę należy złożyć z wyprzedzeniem około 21 dni. Ten czas potrzebny jest na rozmowę z klientem w celu ustalenia scenariusza wykonywanych zdjęć i zorganizowania wizji lokalnej miejsca. Podczas wizji omawiane są
potencjalne zagrożenia związane z miejscem wykonywania usługi. Rekonesans oraz odpowiednie wyprzedzenie czasowe pozwalają na okreśenie sposobu ewentualnego zabezpieczenia terenu, a także zdobycie odpowiednich zezwoleń do przeprowadzenia lotów.


Zastrzeżenia:

Zlecenie może okazać się niemożliwe do wykonania w ustalonym terminie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (opad deszczu, śniegu, silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, burze słoneczne, temperatura poniżej -5*C). Nie jest możliwe wykonanie zlecenia w bezpośrednim sąsiedztwie linii wysokiego napięcia, nadajników telekomunikacyjnych, mostów, trakcji kolejowej i urządzeń generujących wysokie pole elektromagnetyczne.

Zlecenie również nie będzie wykonane w przypadku braku wydanej zgody na lot przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, jeśli taka będzie konieczna oraz w strefach lotniczych zakazanych. Istnieje możliwość, że podczas wizji lokalnej
zidentyfikowane zostaną inne czynniki uniemożliwiające bezpieczne odbycie lotu.

 

Cennik:


od 400 zł

 • jedna lokalizacja planu zdjęciowego
 • 1 lot ok. 15 min., w tym do ok. 10 min. nagrania i kilka zdjęć lub zamiennie kilkanaście zdjęć
 • do 1 godz. na planie


od 750 zł

 • jedna lokalizacja planu zdjęciowego
 • 2 loty łącznie do ok. 30 min., w tym do ok. 20 min. nagrania i kilka zdjęć                 lub zamiennie kilkadziesiąt zdjęć
 • do 1,5 godz. na planie


od 1200 zł

 • różne lokalizacje planu zdjęciowego
 • do 3 lotów po ok. 15 min., w tym do ok. 30 min. nagrań i do 90 zdjęć
 • do 4 godz. na planie


Długość lotu, ilość nagranego materiału i zdjęć zależne są od warunków, w jakich odbywa się lot.

Jedna lokalizacja oznacza ustalenie jednego pola startowego i wykonanie z niego lotów w zasięgu wzroku. Każde następne pole startowe to nowa lokalizacja. W powyższych cenach materiał przekazywany jest w postaci nie obrobionej. Obróbka materiału zwiększa koszt o 50%. Niestandardowe zlecenia wycenianie są indywidualnie. Każde podjęte zlecenie wykonuję z najwyższą starannością i zaangażowaniem. Na usługi wystawiam faktury VAT.


Copyright Pilot Drona Kraków